Myszkowski // Kucharski // Zusin // Gawerski // Mądry